Pünkösd a Szent lélek eljövetele

Nemrég ünnepeltük Pünkösdöt, a Szent Lélek eljövetelét. De mi a Szent Lélek?

A Szent lélek nem más, mint az az erő, ami az egész Univerzumot áthatja és irányítja. Hívhatjuk Mindent Átható Isteni Szeretet Erejének, Ruhnak, Allah leheletének vagy Param Chaitanya-nak. Ez az erő bennünk pedig nem más, mint Kundalini.

 

Nemrég egy nagyszerű tudós egy különleges felfedezést tett ezzel a hatalmas, végtelen erővel kapcsolatban, ami közelebb vihet minket ahhoz, hogy felismerjük, ez az erő, amiről minden vallásban beszélnek, egy és ugyanaz. Következzen erről egy beszámoló:

(Mindezt videó formájában is megnézheted a szöveges rész után)

 

 

Shri Mataji arra kért, osszam meg veletek az Ő oroszországi Isteni látogatásának legutóbbi tapasztalatát. Azt kell mondanom, tényleg drámai áttörés volt, mert a tudományos konferencián, amit Moszkvában tartott, részt vett egy nagyon ismert tudós, egy fizikus. Anatoli Akimovnak hívják, nagyon ismert Oroszország-szerte, és a világban is.
Egy elmélettel állt elő, mely elméletet pár éven keresztül tanulmányozott, és amely a vákuumtesten alapul. Tanulmányozott valami olyasmit, mint a torziós mezők, és nagyon világosan, nagyon tudományosan el tudta magyarázni a Shri Mataji által kibocsátott vibrációkat. Az elején néhány meditáló jógit tanulmányozott, és észrevette, hogy azok vibrációkat bocsátanak ki, aura van körülöttük. De amikor odajött Shri Matajihoz, amikor meglátta a fényképeit, a vibrációs képeket, akkor tudta meg igazából miről van szó, és azt mondta az Ő esetében valami végtelenről van szó, valami határtalanról.
Nagyon szép volt, mert egyszer csak azt mondta: „Tudós emberként be kell vallanom, hogy minden tudós, aki eddig valami különlegeset, egyedit talált fel … be kell vallanom, mindez nem egy tudományos folyamaton keresztül, nem az elmén keresztül jött létre. Csakis valamilyen isteni inspiráción keresztül. Megemlíthetnénk Newtont, Einsteint stb.

Azt mondta:„Az én esetemben is, miközben tanulmányoztam, és dolgoztam ezen az elméleten, egyszer csak, amikor megláttam Shri Mataji fényképét, akkor kaptam inspirációt.” Most pedig Shri Mataji meghívta őt ide szeptemberben. Ő már írt egy könyvet Oroszországban, ami le lesz fordítva angolra, és előkészületben van egy új könyve, aminek fő témája természetesen ez az egyedülálló felfedezés lesz. Most már van valaki, aki tudományosan bebizonyította, ki is valójában Shri Mataji.

 

Következzen Shri Mataji beszéde a Kundaliniről Pünkösd alkalmából

“Oroszországban az emberek valahogy nagyon nyitottak. Nem csak az, hanem a tudósok is nagyon nyitottak, és nagyon el voltak nyomva, ezért megpróbálták felfedezni a dolgok mélyebb tulajdonságait. Nem csak a fény kémiai vagy fizikai tulajdonságaira gondolok, hanem bele akartak látni a mélyebb dolgokba. Már nagyon sok mindent megtudtak az aurákról –a kéz körüli aurákról, a test körüli aurákról – már annyi kutatást végeztek, és megállapításaikat világszerte elfogadták.

Ez az úr, azt hiszem szakértő volt, mert ő egy nagyon-nagyon ismert személy, és nagyon magas pozíciót tölt be. Azt mondta, 150 szervezetet kell irányítania – nagyon alázatos és kedves ember. Amikor nyilvánosságra hozta ezt a felfedezést, bizonyos értelemben örültem, mert, ha tudományosan bizonyítva van, akkor senki sem vonhatja kétségbe. Már írt egy könyvet komplikált algebrai tételekkel arról, amit be akart bizonyítani. Azt mondta, a tudaton túl van egy vákuum, és csak ebben a vákuumban ismerhető meg a valóság. Amikor mindez valósággá válik, tudomány lesz, így lesz belőle tudomány. Annyi fényképemet megmutatta, különösen azt, amin sok energia áramlik ki a Sahasrarámból, amikor egy hajón voltunk. Azt mondta: „Ő minden kozmikus energia forrása.” Ez az Adi Shakti: Ő az, aki létrehoz mindent. Az egész általunk ismert atmoszféra nagyon mesterkélt, de amikor megértitek, hogy Ő mit tett.

Az első, amit megtett – a könyvemben is írtam róla, de szeretném nektek elmondani – az Ő első megnyilvánulása a baloldalon van. Ez a Mahakali megnyilvánulása. A Mahakali rendszeren jön a baloldalra, és itt hozta létre Ganeshát.
Shri Ganeshát azért hozta létre, mert az Ő tisztaságát, ártatlanságát és kedvezőségét meg kellett teremteni mielőtt megteremtette az univerzumot. Az első, amit létrehoz az Shri Ganesha, és ő lent foglal helyet. Ezután felmegy – természetesen a Viráta testében; átmegy a másik oldalra, felmegy a jobb oldalon, a másik irányban és ott létrehozza az összes univerzumot, az úgynevezett bhuvanákat. Egy univerzum – tizennégy bhuvana van – azt jelenti, sok-sok univerzum tesz ki egy bhuvanát. Mindezeket a jobb oldalon teremti meg. Felmegy, majd leereszkedik, létrehozva az összes csakrát, az Adi Csakrákat, vagy „peethákat.” Leereszkedik, létrehozza ezeket a peethákat, majd Kundaliniként megállapodik. De az Adi Shakti nem teljes egészében a Kundalini. Mondhatjuk, a Kudalini csak egy része. A munka többi része sokkal több ennél. Amit maradék energiának nevezünk – miután megteszi azt az egész utat, az Adi Shakti visszajön, és Kundalini lesz. A Kundalini és a csakrák miatt létrehoz egy területet, amit a test csakráinak nevezünk. Először létrehozza a csakrákat a fejben: amiket a csakrák peetháinak nevezünk. Majd lejön, és létrehozza ezeket a csakrákat, amik a Viráta testében vannak. Miután ez megtörtént, megteremti az embert, de nem közvetlenül, hanem az evolúciós folyamaton keresztül, és így kezdődik el az evolúció. A parányi, apró mikroszkopikus organizmusoktól indul a vízben, majd elkezd fejlődni. Amikor létrehozta a vizet, és megteremtette az összes univerzumot, kiválasztotta ezt a Földanyát, mint a legjobb helyet az Ő evolúciós folyamatának eljátszására, és ott létrehozta ezt a parányi, mikroszkopikus dolgot. Persze mindent megírtam erről, és amikor a könyvem megjelenik, látni fogjátok, hogyan keveredett össze először a hidrogén, a szén és az oxigén, hogyan lép be a nitrogén, és hogyan veszi kezdetét az élő folyamat. Mindezt leírtam egy másik könyvemben, amit most írok majd meg. Úgy értem, nagyjából készen van, de van még pár csakra, amivel foglalkozni kell. A mostani eseménynek köszönhetően, egy dolog van: ha bármit leírok, az emberek nem fognak kételkedni. Tudni fogják, hogy tudományos tény, és bármit is mondok, az tény. Hinni egy Anyában, az Adi Shaktiban hinni lehetetlen volt. Különösen, meg fogtok lepődni, a keresztény vallás így vagy úgy, de elkerülte az Anya megemlítését. Az iszlám is kitért az elől, hogy megemlítse az Anyát. Teljes mértékben tagadják az Anyát. Csak az indiai filozófiában szerepel az Anya, és az indiaiak tulajdonképpen Shakti-tisztelők.

Így volt ez fenntartva, és így jutott el ide, hogy az embereknek teljes képe van az Anyai Elvről, mely mindent megteremtett. Az Anyai Elv alapján Indiában az emberek nagyon biztosak abban, hogy az Anya az, aki mindent elvégez. Ezért van Indiában nagyon sok swayambu, vagyis olyan dolog, ami a Földanyából jött létre. Például Maharashtrában ott van Mahakali szent helye, Mahasaraswati, Mahalakshmi, és az Adi Shakti szent helye is. Akik voltak Nasikban, bizonyára látták a Chaturshringit (megj. templom). Hányan voltak közületek a Chaturshringiben? Jól van. Ez a Chaturshringi jelképezi az Adi Shaktit: az Adi Shakti ennek az erőnek a negyedik dimenziója, ami a felemelkedéseteket adja. Végezetül, csakis a Mahalakshmi csatornán keresztül kapjátok meg az önmegvalósulásotokat. Ez mind egy folyamat, mindent az Adi Shakti ereje teremtett. Ez óriási feladat. Az előzőeket nem volt nehéz, mert megteremteni a természetet nagyon könnyű volt. A Földanya és az Adi Shakti egyek, az egész légkör egy az Adi Shaktival, az összes elem egy az Adi Shaktival, ezért Ő nehézségek nélkül létre tudta hozni mindezt. De amikor az emberekre került sor, ők szabadságot kaptak. Ez az egyetlen faj, amely beleesett a gondolkodás és a bennük lévő ego illúziójába. Ennek az egónak köszönhetően egy maya hatása alá kerültek, és elfelejtették az Elvet, ami megteremtette ezt az univerzumot – természetesnek vették.
Azt érezték, joguk van ott lenni, ez az ő saját érdemük és minden az ő tulajdonukban van. Ez annyira elkezdett működni az agyukban, hogy megtámadtak más országokat, oly sok embert elpusztítottak, és soha sem érezték rosszul magukat emiatt. Egész életükben azon járt az eszük, hogy megtámadjanak másokat, irányítsanak másokat, és mindenféle káros dolgot tegyenek. Meg sem fordult a fejükben, sosem tartottak önvizsgálatot, hogy meglássák, amit tesznek az nagyon-nagyon rossz, és nem lenne szabad ilyet tenni. A szabadságuk miatt van ekkora felfordulás a világban. A felelős pozícióban lévő emberek nagyon kegyetlenek voltak, és rendkívül – érzéketlenek voltak mások iránt. Ez olyan sokszor megtörtént már ezen a Földön.

Most megalakult a Sahaja jóga. Miután megalakult a Sahaja jóga, itt vannak a Sahaja jógik, akik közvetlenül részesülnek az Adi Shakti áldásaiból. De még azt kell mondanom, a Sahaja jógik között sincsenek olyan emberek, akiket én nagyon érettnek neveznék. Egyesek csak ezért Sahaja Jógik, mert divatos. Talán szerintük jobb kellene, hogy legyen – az ő önző szemszögükből, vagy bármi. Ez nagyon helytelen. Ha a Sahaja Jógában vagy, tudnod kell, hogy most már felelős vagy az egész világért. Ti vagytok egyedül, akik tettek egy lépést előre, egyedül, ti értetek el valamit. Ebben a helyzetben, egy nagy szenthez vagy önmegvalósult lélekhez méltóan kell viselkednetek, de néha elképesztő, ahogyan viselkednek. Nincs bennük semmi önbecsülés, vagy mások iránti tisztelet, és az egész magatartásuk nagyon furcsa. Egyeseket a pénz vonzza, másokat a hatalom.
Azok, akik a hatalomra vágynak, azt hiszem, még veszélyesebbek, mint akik pénzre vágynak; mert a hatalomra vágyók rossz hírét keltik a Sahaja jógának. Nagyon sértő, uralkodó és szörnyű emberek. Csak azt akarják, hogy hatalomra törjenek a Sahaja jógában, és mindenféle trükköt bevetnek, hogy ezt megvalósítsák. Egy ideig úgy néznek ki, mintha rendben lennének, de egy idő után észreveszitek, hogy eltűntek a Sahaja jógából. Egy nagy tisztító folyamat megy végbe. Meg kell értenetek, hogy egy nagyon magas szintű tudatosság mezejére léptetek, ahol kapcsolatban vagytok az Istenivel. Ha úgy viselkedtek, mint az egyszerű emberek, akikben nincs semmi isteni, meddig fogjátok így folytatni? Nagyon fontos, hogy megpróbáljatok meditálni, és fejleszteni magatokat, hogy tényleg nagyon jó Sahaja jógikká váljatok.

Egyes helyeken nagyon szerencsések vagyunk. Egyes országokban nagyon-nagyon szerencsések vagytok, de másutt azt látom, az emberek egyszerűen süketnémák. Nem tudják megérteni a Sahaja jógát. Eljönnek ugyan a programomra, de utána egyszerűen csak eltűnnek. Azt hiszem ezért a Sahaja jógik is felelősek. Az, ahogy végzik a dolgukat, és ahogy Sahaj munkát akarnak végezni– egyáltalán nem ‘sahaj.’
Bizonyára valami nagyon nincs rendben az egésszel, ezért nem működik úgy, ahogy sok más helyen működik. El kell mondanom, hogy ez mind itt van, az Adi Shakti itt van, és mindez az Adi Shaktin keresztül történt meg. De most a munka további része általatok kell, hogy megtörténjen, mert ti vagytok a csatornák, nektek kell megváltoztatni az embereket. Mindenkinek meg kell érteni és tudni kell hány embernek adtuk meg az önmegvalósulást. El kell gondolkodnunk ezen: mit tettünk a Sahaja jógáért?
Egyszer, amikor repülőn utaztam, azt láttam…– megismerkedtem egy hölggyel, aki Mellettem ült, és annyira forró volt, nem is értettem. Elmondta, hogy ő egy gurunak a tanítványa, és büszke is erre, és elkezdett nekem mesélni róla, meg ilyesmi. Csak ámultam, hogy itt ez a nő, nem kapott a gurujától semmit, és csak azt mondja: „Annyi pénzt adtam neki, ezt megtettem neki” meg ilyesmi. Semmit sem nyert tőle, és ennek ellenére Nekem, egy vadidegennek mesélt a gururól.
De a Sahaja jógában, azt láttam, hogy az emberek igen félénkek. Nem akarnak nyíltan beszélni másoknak a Sahaja jógáról, ami nagyon helytelen, mert ti vagytok felelősek ezért a munkáért. Megkaptátok az önmegvalósulást – persze, keresők voltatok, mindez rendben van – de mindnyájan próbáljátok megadni másoknak az önmegvalósulást. Azt kell mondanom, a férfiak dinamikusabban voltak, és tették a dolgukat. A nők a Sahaja jógában még nem érik el azt a szintet, amit el kellene érniük. Tudatosabban kell hozzáállniuk, és meg kell találniuk annak a módját. Meg tudják tenni, de az egyetlen baj, azt hiszem, vannak apróbb problémáik, amikért aggódnak. A hölgyektől mindig kapok leveleket, amikben azt írják, ez nem jó, az nem jó, állandóan panaszkodnak. Mostanra már annyira elegem van a leveleikből, hogy semmi értelme elolvasni őket. El kell, hogy mondjam mindnyájatoknak – fontos, hogy ha a férfiak dinamikusak, a nők még inkább dinamikusak legyenek, mert ők a shaktik, és Én is nő vagyok. Szóval azt tapasztalom, hogy a férfiak aktívabbak és dinamikusabbak a Sahaja jógát illetően, és nem tudom mi az oka, hogy a nők nem.
Annyi embert meg tudnak változtatni. Annyi jót tudnak tenni másokkal. Annyi szeretetet és könyörületességet adhatnak, mert a szeretet és a könyörületesség az anya, a nő tulajdonsága. Ha a nőkben nincsenek meg ezek a tulajdonságok, semmi haszna annak, hogy nők. Ha mindig csak értelmetlen dolgokkal vagytok elfoglalva, mint a divat, az arcotok meg ilyenek, elpazaroljátok az időt. Rövid az idő, megkaptátok az önmegvalósulást, és el kell döntenetek, mit csináltatok eddig, mi az, amit eddig elértetek.

A Sahaja jógában is azt látom, hogy mindenféle furcsa elképzelések terjednek. Például megtartanak bizonyos rituálékat. Előírnak bizonyos rituálékat, beszélnek ezekről, és létezik egyfajta hatalom-irányultság. El akarnak nyomni másokat, át akarják venni az irányítást, és megfélemlíteni az embereket, miközben úgy viselkednek, mintha ők nagyon jók lennének. Egyesek azt mondják: „Mataji mondta. Ezek Mataji elképzelései.” A hatalom iránti vágyukból kitalálnak dolgokat, és így beszélnek, de kérdezzétek meg őket: „Hány embernek adtad meg az önmegvalósulást?” Az első dolog, amit meg kell állapítanotok, az a pozitivitás. Hány embernek adtátok meg az önmegvalósulást? Mindig csak másokról beszéltek, másokat kritizáltok, a Sahaja jóga hiányosságairól beszéltek, amit a Sahaja jógákban láttok. Ezek, azt mondanám, még mindig kezdetleges dolgok, amik eddig megtörténtek, de most már véget kell vetni ennek. Az a helyzet, hogy amint ez a könyv megjelenik, az egész világ tudni fog a munkánkról; nem leszünk többé megkérdőjelezve. De nekünk magunknak kell belátni, hogy ha már elértük ezt a fajta elismerést, ennek megfelelően kell viselkednünk, a képességeink ennek kell, hogy megfeleljenek. Nem lenne szabad lemaradnunk. Például, ha megkérdeztek egy Sahaja jógit, vagy inkább egy Sahaja jóginit, nem sokat tudnak a Sahaja jógáról, nem tudnak a csakrákról, semmit sem tudnak az istenségekről; nem tudnak semmit – hogy lehetnek Sahaja jógik? Mindent tudnotok kell erről. Nem ismeritek fel, hogy belül kell Sahaja jóginak lennetek, nem kívül. Belül kell, hogy meglegyen bennetek a csakrákról való tudás, és a Sahaja Jóga megértése – hogyan működik, hogyan segít nektek. Tegyük fel, Én vagyon ennek az energiának a forrása, márpedig nagyon jól tudjátok, hogy az vagyok, akkor ti is elértek egyfajta tökéletességet abban, ahogy az emberekhez viszonyultok, és behozzátok őket a Sahaja jógába.

Nagyon fontos feladatotok, hogy Sahaja jógikat hozzatok a Sahaja jógába. Azt tapasztalom, egyes emberek még mindig le vannak maradva. Nagyon meglepő, hogy ott élnek abban az országban, odatartoznak abba az országba, és nem érdekli őket.
Ezen körülmények között, ők lesznek hibáztatva: „Miért nem tettétek meg? Miért nem találtátok meg a módját, hogy legalább az országotok polgárait meggyőzzétek?” A Sahaja jóga a fejlődés küszöbén nem fejlődhet csak egy-két országban. Minden országot a Sahaja jógába kell hozni. Nagyon jó ötlet lenne az összes embert behozni a Sahaja jógába. Vannak könyveink, amikkel meggyőzhetjük az embereket, beszélnünk kell róla nekik. De azt látom, amint a Sahaja jógik elkezdik terjeszteni a Sahaja jógát, az egójuk is megnő – ők nagyszerű Sahaja jógik, nagyszerű vezetők – mindenféle ostoba elképzelések sétálnak be a fejükbe, ami helytelen. Nagyon alázatosan kell gondolkodnunk. Minél többet kapsz, annál alázatosabb leszel, mint egy gyümölccsel teli fa, aminek az ága meghajlik. Ti is ilyen alázatosak kell, hogy legyetek. De alázatosnak lenni néha nagyon nehéz, mert a nyugat kultúrája nem egy alázatos kultúra, hanem az agresszió, az uralkodás kultúrája. Eddig azt hitték, hogy a dominanciájuk miatt eljuthattak akárhova a világban, annyi mindent elérhettek. Mit értek el? Semmit. A saját országaikban ott a drogfüggőség. Miért drogoznak ennyire az emberek? Meg aztán a sok bűnös dolog, amit nem akarok említeni, de tudjátok, hogy csinálják – amikre gondolni sem tudnak Indiában, ami egy szegényebb ország. Ilyen dolgok történnek körülöttetek, hát járjatok utána, hogy hol mi a probléma, és hogyan tudjátok ezeket kijavítani, ha segítetek nekik.

Most, amint már említettem, alapítani fogok valamilyen szervezeteket, amik jót tesznek az emberekért. Ti is csatlakozhattok. A saját országotokban is kezdeményezhettek valami hasonlót. De először meg kell szabadulnotok az egótoktól. Amikor ez megtörténik veletek, akkor lesz csak stabil a figyelmetek. Ez az ego nagyon egyszerű nektek, mert ti Krisztust tisztelitek, és Krisztus az, aki az Agnya csakrában lakozik. Ti mind Krisztust tisztelitek, de Krisztus alázatossága nincs meg bennetek – pont az ellenkezője. Mindenhol ez történt, hogy az emberek pont az ellenkezőjét tették annak, amit a vallás prédikált. Például a Hindu vallásban, vagyis a hindu filozófiában, mindenkiben ott lakozik a Lélek.
Márpedig ha mindenkiben ott van a Lélek, akkor hogy lehetnek különböző kasztrendszerek, és hogyan lehet valaki magasabban, valaki alacsonyabban? Ez is az ellenkezője. Krisztus azt mondta, meg kell bocsátanod mindenkinek, és alázatossá kell válnod. Az ember meg azt látja, hogy a keresztények nem ismerik az alázatosságot, fogalmuk sincs az alázatosságról. A férfiak ilyenek, a nők ilyenek, és folyton egymással vitatkoznak. Szóba sem jöhet, hogy valaki alázatos legyen, vagy békés. Nagyon mesterkélten büszkélkednek, hogy nagyon emberszeretők, meg ilyesmi, de azt látom, a szívükben nincs semmi szeretet, semmi könyörületesség, a szó valódi értelmében.

Szóval, amikor a valósággal foglalkozunk, tudnunk kell, hogy nem folytathatjuk a mesterkélt dolgokat, amik becsapnak másokat, hanem tényleg azzá kell válnunk. Amikor azzá válsz, amikor tényleg olyan vagy, csak akkor végezted el a munkát, amire születtél, itt a virágzás korszakában. Máskülönben, születhettél volna korábban, vagy lehettél volna valami más. De éppen arra születtetek, hogy felismerjétek saját értékeiteket, felismerjétek és megértsétek, mik vagytok, legyen önbecsülésetek, és Sahaja jógiként olyan dolgokat csináljatok, amik nagyon fontosak. Persze van munkátok, más dolgokat is csináltok, de meg fogtok lepődni, ha a Sahaja jógáért tesztek valamit, mindenre több idő fog jutni. Ha elkezded végezni Isten munkáját, Isten elvégzi a te munkádat. Meg fogtok lepődni, hogy ennyi időtök van a helyes cselekvésre. Most rajtatok van a sor, hogy önvizsgálatot tartsatok, magatokba nézzetek. Most maga az Adi Shakti jött el. De én ránézésre nagyon egyszerű vagyok.
A viselkedésemben nagyon szerény vagyok, és az emberek nem adják meg a kellő tiszteletet. Én semmit sem teszek. Nem akarlak büntetni benneteket, semmi ilyet nem akarok. De megkapjátok a büntetéseteket, haszontalanná váltok, ha nem figyeltek oda magatokra, és nem növekedtek. Ez egy akkora felfedezés, és ez az ember nem ismert Engem korábban. Nagyon tanult, de nagyon alázatos, és azt mondta nekem: „Képzelje el, itt ülök a világ Teremtője előtt, és mégis teljesen normális vagyok.” Azt mondtam: „Mit gondolsz, mi kellene, hogy történjen veled?” Erre ő: „Anyám, nagydolog rádöbbenni, hogy Előtted ülök, és hogy Te itt vagy.” Azt mondtam: „Jó, hogy nem érzed nagyon elnyomónak vagy uralkodónak a jelenlétemet. Nagyon örülök.” „Nem.” mondta. „Csak a szeretetet érzem, a könyörületességet. Erről van szó.”

Tudnunk kell, hogy csak szeretet és könyörületesség kell, hogy legyen bennünk; szeretet és könyörületesség saját magunk iránt, olyan értelemben, hogy nem szabad bántanunk senkinek a szívét. Nagy bűn, azért mondani valamit, hogy megbántsunk valakit. De egyes emberek ezt nagyon élvezik, azt hiszik, nagyon okosak, de nem így van. Amikor valakivel beszéltek, olyat mondjatok, ami nagyon megnyugtató és jó. A másik dolog az ember természete – a legapróbb dolog itt vagy ott, és ingerültek lesznek. Meg kell mondani ennek a haragnak, hogy „Maradj csöndben, semmi közöm hozzád.” Ez az egyik dolog. Akkor, vannak emberek, akik nagyon jól leplezik a hatalomvágyukat. Megvannak a trükkjeik, amikkel tudják, hogyan irányíthatnak másokat. Mit nyertek ebből? Mi a célotok? Mi történik, ha ilyet tesztek? A világi dolgokban lehet, hogy kicsit népszerűek lesztek, lesz valamilyen pozíciótok, vagy ilyesmi; de végezetül, mi ez? Ez nem fog rajtatok segíteni. A legjobban az fog rajtatok segíteni, ha a Sahaja jóga tökéletes csatornájává teszitek magatokat, tökéletes csatornává. Csodálkozni fogtok, ehhez mennyi segítséget kaptok. Azt mondanám nektek, akik nyugaton éltek, ki kell fejlesztenetek az alázatosságot. Ez nagyon fontos. Meglepett, hogy Oroszországban nem csak alázatosak az emberek, de micsoda odaadásuk van, micsoda odaadás – hihetetlen! Fel sem emelik Rám a tekintetüket. Nem tudom, honnan jött ez az ötlet. Nem a felfedezés óta, hanem már előtte is. Olyan kedvesek, olyan alázatosak voltak, tele szeretettel, még a gyerekek is hoztak Nekem apró ajándékokat, csak azért, hogy kedvesen ideadják. Meglepő, hogy ezek az emberek Oroszországban képessé váltak arra, hogy azzá váljanak. Azt gondolom, nyugaton Oroszország az az ország, ami nagyon nagy magasságokat ér majd el a spiritualitásban, és ez azt jelenti, hogy ők lesznek a legerősebb emberek.

Lássuk, ti mit csináltok a saját országotokban, és hogyan fogjátok megvalósítani. Olyan sok dolog van, amit nagyon könnyen megcsinálhattok, ha belátjátok, hogy az Isteni eszközei vagytok. Ekkor megváltozik a temperamentumotok, megváltozik a természetetek. Nagyon-nagyon aranyos, rokonszenves emberré váltok, és mindenki azt fogja hinni, egy szent sétál közöttük. Ez minden, amit erről mondani akarok.

Bármi, ami felfedezés, nem Számomra felfedezés, hanem az egész világ számára. Biztos vagyok benne, miután bebizonyítják, és feltárják az egész világ előtt, változni fognak a dolgok, a ti életetekben is, és az Enyémben is.

Isten áldjon benneteket.”

Shri Adi Shakti Puja 21th June 1998, Cabella Ligure, Italy

A beszédet videón is megnézheted:

 

 

kundalini
A változás forrása