Előszó

... Az emberekben nincs béke, de rajtuk kívül sincs. Szegények és gazdagok egyaránt boldogtalanok. Mindenhol tapogatózva keresik a megoldást. Korlátozott, mesterséges szinten az intellektus meg tud oldani bizonyos problémákat, amiket magunk körül látunk ebben a hanyatlásban. De miközben néhány probléma ilyen módon oldódik meg, újabbak merülnek fel. Az igazi megoldás nem az embereken kívül, az anyagi körülményekben rejlik, hanem magukban az emberekben. Igazi és tartós megoldást találni korunk betegségeire csupán az emberek belső, kollektív átalakításával lehet. Ez nem lehetetlen. Valójában ez a folyamat már elindult. Sok ezren vannak, akik már elérték ezt az állapotot. Az emberek önmegvalósulás által történő tömeges átalakulásának valósága a jelenkor legforradalmibb felfedezése.


... Számomra az emberek olyanok, mint a kőbe zárt istenek, akiket angyalokká lehet alakítani a Kundalini felébresztése által.


Modernizmus és racionalitás

... Ha a Káli júga Puránákban található leírását összevetjük társadalmunk jelen állapotával kapcsolatos nyilvánvaló megfigyeléseinkkel, úgy tűnik, a Káli júga legrosszabb korszaka a huszadik század első negyedében kezdődött. Majdnem hihetetlen, hogy ilyen rövid idő alatt mennyire megváltozott a kultúra és gondolkodásmód, különösen nyugaton. A Káli júgában minden hagyományos érték egyre inkább tekintélyét veszti, és így nagyfokú erkölcsi zűrzavar uralkodik. Lázas keresés folyik új formák és a rend új fajtái után. A Puránák szerint a legmélyebb ponton az emberek elveszítik kapcsolatukat a dharmával, az igazság velünk született belső érzékelésével. Összetévesztik a helyeset a helytelennel. A gyerekek többé nem tisztelik szüleiket. A férfiak úgy gondolkodnak és cselekszenek, mint a nők, a nők pedig olyanná válnak, mint a férfiak. A legalacsonyabb értékrendű emberek kerülnek hatalmi pozíciókba, és a spiritualitás legmagasabb fokán álló embereket mellőzik és megvetik.


... India mély, hagyományos bölcsességének egyik legfőbb tanítása, hogy az Ősi Anya minden dolgok eredete, és minden abba az irányba halad, hogy természetes módon visszatérjen hozzá. Csak a Sahaja jóga fontos eseménye által lehetséges teljes mértékben megérteni, mit jelent újból visszatérni az Anya testébe, a béke és együttérzés óceánjába, megvilágosodott sejtként a legtisztább formában, mint ahogy a csepp óceánná, és az Anya élő testének részévé válik.


Választások

... Így zavarodnak össze manapság a dolgok. A szerepek tekintetében zűrzavar uralkodik, és az emberek többé nem biztosak abban, hogy mit jelent férfinak vagy nőnek lenni. Isten okkal teremtett két nemet, és ez a két nem olyan, mint a szekér két kereke. Természetesen van bizonyos távolság a kettő között, és noha egyenlők és hasonlóak, mégsem azonosak. Egyik a bal oldalon, a másik a jobb oldalon van. Ha megpróbáljuk a bal oldalit a jobb oldalra, a jobb oldalit a bal oldalra tenni, akkor nem fog működni. Ezenkívül, ha az egyik kereket kisebbé, vagy kevésbé fontossá tesszük, akkor ez akadályozni fogja a kocsit az előrejutásban, és így az csak körbe-körbe fog járni. A nemek vagy a nemek szerepének (ahogy manapság mondják) ez a fajta megkülönböztetése annak a nagy változatosságnak a része, melyet Isten teremtett. A világon minden egyes levél különbözik a többitől. Ezeket az apró különbségeket Isten azért hozta létre, hogy megteremtse a változatosság szépségét, mialatt mi a választási szabadságunkkal és ostoba racionalitásunkkal élve megpróbáljuk az embereket olyanokká tenni, akik egyformán néznek ki, egyformán járnak, egyformán beszélnek - tekintet nélkül a nemükre, kultúrájukra és korukra - és ez az egységes viselkedés végül teljesen unalmassá teszi az emberiséget.


... A nyersanyagokat a valódi szükségleteinket meghaladó mennyiségben aknázzuk ki, hogy tápláljuk „választásainkat“, ami azt jelenti, hogy elkezdtük túlzottan felemészteni és kimeríteni a Földanyát, ami szörnyű környezeti problémákat teremtett mind a jelen, mind a jövő számára. Ahhoz, hogy eltakarjuk a testünket, valami értékesre és értelmesre van szükségünk. Természetesen a változatosság kétségtelenül gyönyörködtet, de csak akkor, ha ezt a változatosságot művészek hozták létre, és nem a vállalkozók, akik semmi másra nem figyelnek csak arra, hogy pénzt harácsoljanak össze.


... Az, hogy az új véget nem érő üldözésére rengeteg energiát pazarlunk el, még a legbensőségesebb kapcsolatainkban is, szörnyű problémákat okoz: érzelmi, mentális és fizikai problémákat. Ha a szabad szerelem olyan természetes, normális és jó dolog, akkor miért van az, hogy most az emberek halálos betegségektől szenvednek, amelyek egyenes következményei ennek az életstílusnak? Miért van féltékenység? Éppen azok az újságok, melyek támogatják és védelmezik az engedékenység szabadságát, vannak tele minden nap az erőszakról szóló hírekkel: hogy nők megölik a férjüket, a férjek megölik a feleségüket, hogy szeretők megölik a szeretőjük szeretőjét. Ez a kölcsönös pusztítás csak folytatódik. Ha a szabad szerelem rokon a természetünkkel, akkor miért állunk ellen ilyen erőszakkal? Miféle szabadság az, ahol akármelyik férfival vagy nővel flörtölhetsz, akár házas vagy, akár nem, és a szemeid kéjvágyók és házasságtörők lehetnek? Idővel ezek a szemek már arra sem lesznek képesek, hogy észrevegyék az ártatlanságot, ha látják azt, és amikor a felnőttek többé már nem hozzák lázba őket, ördögi tekintetüket kisgyermekekre vetik. Szinte hihetetlen, hány olyan eset van manapság, ahol gyermekeket gyaláznak meg, sőt néha a szülők az elkövetők! A civilizált életmód több évszázados jól bevált erkölcsi szokásainak kigúnyolása természetesen a modernizmus egy másik aspektusa, és ezzel az emberek rosszabbá váltak, mint az állatok.


... A modern idők alapeszméje az, hogy mindennap valami új dologgal kell gyarapodni. Mindennap változásnak kell történnie, ez akár a feleségre vagy gyermekre is vonatkozhat, mert a modern ember nagyon könnyen unatkozni kezd. Talán a nagy választék forgatagában annyiszor kell használnia az elméjét, hogy az agya elfárad és végül, amikor megszerzi azt, amiről úgy gondolta, hogy akarja, már meg is unta. Ezt a titkot jól ismeri a vállalkozó. Először a figyelmünket kísérti meg hatalmas választékkal, aztán halálra untat, majd még több és több dolgot talál ki, amiből választhatunk, mert így teheti elégedetté a gépeit, amelyek mindennap enni kérnek. Tudja, hogyan kényeztesse az egónkat, és hogyan hitesse el velünk azt, hogy mi döntjük el, mit teszünk, vagy mit fogadunk el.


Demokrácia

... Nyugaton a felvilágosodás és a tizennyolcadik századi demokratikus forradalmak óta létezik az a tendencia, hogy rendelkeznünk kell azzal a szabadsággal, hogy magunkba szívhassunk minden igazságtalan, szentségtelen, kedvezőtlen, és romboló elképzelést, amit csak fellelünk a filmekben, könyvekben vagy újságokban, akármilyen forrásból is származzon. Valami miatt az emberek szembe akarnak nézni azzal a kihívással, hogy maguk váljanak az ördögi erővé. Az embereknek most dönteniük kell, hogy véget akarnak-e vetni ennek a demokratikus kisiklásnak azáltal, hogy megértik, mit kell cselekedniük. Az a fejlődés, amire a nyugati világ oly büszke, a teljes pusztulás felé visz, mivel az embereknek megvan a szabadságuk ahhoz, hogy a mennybe jussanak, vagy a pokolra, és rendelkeznek a racionalitás hatalmas erejével is, hogy megindokolják a balsorsukat.


 Első olvasásra mindez sokkoló lehet néhány nyugati fundamentalista számára. Néhányan talán megdöbbennek, de a legtöbben meg fogják érteni az isteni erő gondoskodását, amely arra törekszik, hogy az isteni szeretet mindenen átható ereje által megóvja a teremtést.


Rasszizmus

... Lehetséges lenne, ha az emberek megértenék, és tudatában lennének annak, hogy létezik a kozmikus isteni szeretet, mely áthatja az egész teremtést, és amely az embereken, evolúciójuk folyamatán keresztül is működik. Ha lelkünk megvilágosítja figyelmünket, élvezhetjük majd a bennünk lévő együttérzést és a spirituális élet magasrendű értékeit. Ez örökké tartó öröm, mely felülmúl mindenfajta erőszak nyújtotta élvezetet. Talán nem ma történik ez meg, de a béke üzenete már elindult útjára a tömegek között szerte a világon. Nem a békeszervezetek és békedíjak fogják ezt véghez vinni. Akik ezen intézményeket vezetik, és akik e díjakat kapják, azoknak magukba kell nézniük, vajon megvan-e bennük a szükséges „fény“. Az ember teljes átalakulására van szükség: isteni személyiségűvé kell válnia, olyanná, aki ismeri a megbocsátást, és megtalálja a megoldást mások problémáira. Amikor az emberek az igazság keresőinek ezrein veszik észre ezt az átalakulást, tömegesen csatlakoznak majd az evolúció eme utolsó nagy áttöréséhez. Az őket inspiráló emelkedett lelkeket követik majd, és megölik az elméjükben lakozó Hitlert. Nem vagyunk tudatában annak, hogy valójában saját tiszta vágyunk arra törekszik, hogy elérje az áldásos lét magasabb tudatosságát.

IDÉZETEK a könyvből